Talsu novada brīvprātīgā darba datubāze

 

Brīvprātīgo darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji, pēc savas brīvas gribas, bez finansiālās ieinteresētības, iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās  – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.. Brīvprātīgo darbs var būt  dažu stundu,  vienas  vai vairāku  dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēnešu darbs. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē – kā e-brīvprātīgo darbu.

 

Talsu novada jaunieši var noslēgt vienošanās līgumu un saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Brīvības iela 17a, Talsos)!


Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu livamake@gmail.com

 

Anketa jauniešu brīvprātīgā darba devējiem
jauniesu+brivpratiga+darba+devejiem (1).
Microsoft Word Document 33.5 KB

Stendē, Lībagu un Vandzenes pagastos

Biedrība "Motoklubs MX Talsi"

Adrese: "Efejas", Lībagu pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 29493997

E-pasts: mxtalsi@inbox.lv

Kontaktpersona: Armands Jansons

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Moto trases sakārtošana treniņsacensībās un sacensībās. Pēc nelielas apmācības piedalīties kā trases tiesnešiem. Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar motosportu, motokrosa iesācēju apmācība un trenēšana. Darbībā noris 3 vietās- Stendē, Lībagu pagastā un Vandzenes pagastā. 

Jaunpagastā

Jauniešu biedrība "I.M. Pulss" un Virbu pagasta brīvā laika pavadīšanas centrs

Adrese: Torņa iela 21, Virbu pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 27406556

E-pasts: i_m_pulss@inbox.lv

Kontaktpersona: Vita Plūksna

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Pasākumu un aktivitāšu organizēšana, pasākumu vadīšana, telpu noformēšana, apkārtnes labiekārotšana, projektu rakstīšana un to īstenošana, iespējama interešu grupu izveide un to vadīšana.Tematisko pēcpusdienu organizēšana un vadīšana.

Laucienē

Talsu novada pašvaldības iestāde "Pasnionāts Lauciene"

Adrese: Laucienes pagasts, Talsu novads

Tālrunis:29902141

Kontaktpersona: Andis Kukītis
E-pasts: pans.lauciene@inbox.lv

Iespējamais brīvprātīgā darba apraksts:
Vasarā- pastaigas ar klientiem. Citos gadalaikos- dažādi tīrīšanas, mazgāšanas darbi, apkārtējās vides sakopšana, u.c.

Laidzē

Laidzes bibliotēka

Adrese: "Mežrozes", Laidze

Tālrunis: 29377506

Kontaktpersona: Dace Bunte

E-pasts:  laidze-biblio@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Visa veida noformēšanas un mākslinieciskie darbi.

Laucienes pagastā

Pļavmuižas saieta nams

Adrese: „Pļavu skola”, Pļavmuiža, Laucienes pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 26559775

Kontaktpersona: Dina Bērziņa

E-pasts: plavmuiza@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Pasākumu un aktivitāšu organizēšana, pasākumu vadīšana, telpu noformēšana, reklāmas lapiņu iznēsāšana, apkārtnes labiekārtošana, maziem kosmētiskiem remonti, iespējama interešu grupu izveide un to vadīšana.

Pastendē

Pastendes brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs

Adrese: Skolas iela 1a, Pastende

Tālrunis: 63221598 29193595

Kontaktpersona: Antra Jaunskalža

E-pasts: jaantra@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Pasākumu un aktivitāšu organizēšana, pasākumu vadīšana, telpu noformēšana, apkārtnes labiekārotšana, projektu rakstīšana un to īstenošana, iespējama interešu grupu izveide un to vadīšana.


Sabilē

Ģimenes atbalsta dienas centrs „Stāvu augstāk”

Adrese: Ventspils iela 6, Sabile, Talsu novads

Tālrunis: 29728348

Kontaktpersona: Ilze Grosa

E-pasts: ilze.grosa@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Iespēja piedalīties dienas centra ikdienas darba organizēšanā, plānot un vadīt radošas aktivitātes skolas vecuma bērniem un jauniešiem, saturiska brīvā laika pavadīšanai.

Stendē

Biedrība „ Kultūras krātuve”

Adrese: Stende

Tālrunis: 26314135

Kontaktpersona: Inta Ulmane

E-pasts: inta.ulmane@gmail.com

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Pētnieciskais darbs, izzināt, sakārtot informāciju, vadīt ekskursijas, palīdzēt organizēt pasākumus.


Stendes pamatskola

Adrese: Brīvības iela15, Stende, Talsu novads

Tālrunis: 62391645

Kontaktpersona: Iveta freimane

E-pasts: skolzinas@stendesskola.lv   iveta.skola@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšana un vadīšana sākumsskolas vecuma bērniem, disenītes skolā, aktivitātes svaigā gaisā, radošās nodarbības.

Aktivitātes var notikt pēcpusdienās vai brīvdienās skolas telpās vai teritorijā.

Strazdes pagastā

Strazdes bērnu nams

Adrese: "Kāķīši", Strazdes pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 26564975

Kontaktpersona: Inga Fabriciusa

E-pasts: inga.fabriciusa@talsi.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Bērnu nama bērnu brīvā laika pavadīšanas dažādošana, bērniem iegūt jaunus draugus, dāzādu ikdienas darbiņu palīdzēšana auklītēm, audzinātājām, darbs gan ar mazās grupas bērniņiem, gan lielās grupas bērniem.

Dažādu sporta aktivitāšu organizēšana, pasākumu izdomāšana.

Bērni būs priecīgi par jebkādu jauniešu iesaistīšanos.

Talsos

Biedrība "iNSUS"

Adrese: Talsi, Talsu apkārtne

Tālrunis: 29252737

Kontaktpersona: Anete Ankmane

E-pasts: anete.ankmane@gmail.com

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Brīvprātīgais darbs labdarības projektā “No sirds uz sirdi’’. Projekts notiek vairākas reizes gadā, dažādās Talsu novada pilsētā uz pagastos. Pasākumā aktivitātes – palīdzēšana ikdienas mājas darbos pensionāriem un ģimenēm; pārtikas paku dalīšana maznodrošinātām ģimenēm un pensionāriem; aktivitāšu organizēšana sociāli atstumto grupu bērniem un jauniešiem, kā arī tiem, kuri nonākuši grūtībās.

 

Kurzemes NVO atbalsta centrs

Adrese: Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi

Tālrunis: 26596146 

Kontaktpersona: Inese Siliņa

E-pasts: inese@kurzemesnvo.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Videooperators un/ vai montāža veidojot sižetus, īsfilmiņas par aktīvajiem iedzīvotājiem, notikumiem, reklāmklipiņus par gaidāmajiem pasākumiem, organizācijām, u.c.

Žurnālistikas darbs, intervējot novada biedrību un nodibinājumu pārstāvjus un veidojot rakstus par to darbu.
Dalība semināru un pasākumu organizēšanā. Dalība jauniešu projektu rakstīšanā un to īstenošanā. U.c., kas atbilst jaunieša zināšanām un vēlmēm darboties sabiedrības labā.

 

Talsu invalīdu biedrība un Mērsraga invalīdu atbalsta centrs

Adrese: Kareivju iela 7, Talsi. Kadiķu iela1, Mērsraga novads

Tālrunis: 26884855

Kontaktpersona: Daiga Skvorcova

E-pasts: miac@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Biroja asistenta pienākumi (strādāt ar datoru).

Asistents personām ar invaliditāti (pārvietoties ārpus mājas pie ārsta, kultūras un brīvā laika pavadīšana dažādu aktivitātes).

Sporta, labdarības un kultūras pasākumu organizēšana u.c.

 

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Adrese: Brīvības 17a, Talsi

Tālrunis: 63291805

Kontaktpersona: Līva Maķe

E-pasts: liva.make@talsi.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Pasākumu organizēšana un vadīšana, projektu rakstīšana un īstenošana, rakstu rakstīšana, fotografēšana, video filmēšana un montāža, dažādi saimnieciskie un biroja darbi.

 

Talsu novada fonds

Adrese: Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi

Tālrunis: 26596146 

Kontaktpersona: Iveta Rorbaha

E-pasts: iveta.rorbaha@talsi.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Labdarības aktivitāšu īstenošana

 

Talsu novada muzejs

Adrese: K.Mīlebaha iela 19 Talsi

Tālrunis: 29102628

Kontaktpersona:Gita Japiņa

E-pasts: Talsu.muzejs@apollo.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Tekstu pārrakstīšana vēstures nodaļā, savākto materiālu tīrīšana, krājuma priekšmetu, atklāto plauktu atputekļošana un inventāra grāmatas pārrakstīšana krājuma nodaļā, piedalīšanās pasākumu (piemēram, Muzeju nakts) organizēšanā, logu tīrīšana(pavasarī).

 

Talsu novada Sporta skola
Adrese: Kareivju iela 12, Talsi
Tālrunis: 63291163, 26371824
Kontaktpersona: Kaspars Sakniņš

E-pasts: kaspars.saknins@talsi.lv
Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts: Palīdzība Talsu novada atklātās Skolēnu olimpiādes sportā organizēšanā, plānošanā, vadīšanā un apkalpošanā - fotogrāfēšana, diplomu rakstīšana un cita palīdzība. 

Gatavošanās skolas 60 gadu jubilejai septembrī - vēsturiskās informācijas meklēšana, apkopošana, idejas pasākuma organizēšanā, ielūgumu  sagatavošana, utml. 

Sporta skolas organizētu sporta sacensību organizēšana un vadīšana

 

Talsu novada tūrisma informācijas centrs

Adrese: Lielā ielā 19/21, Talsi

Tālrunis: 63224165, 26469057

Kontaktpersona: Inese Roze

E-pasts: talsutic@apollo.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Locīt bukletus (iespējams veikt arī mājās).

 

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”

Adrese: K.Mīlebaha iela20/22, Talsi

Tālrunis: 63222003

Kontaktpersona:Ilze Solovjova

E-pasts:ilzesolovjova@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Palīdzēt pirmsskolas pedagogiem vasaras mēnešos. Iespēja gūt jaunu pieredzi un apjaust pedagoga svarīgo lomu personības veidošanā pirmsskolas vecumā.

 

Valdemārpilī

Biedrība "Jaunatne ar misiju - Valdemārpils"

Adrese: "Doktorāts", Ārlavas pagasts, Talsu novads

Tālrunis: 26808659

Kontaktpersona: Anda Pūliņa

E-pasts: info@ywam.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Palīdzība biedrības pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā, Dalība jauniešu projektu rakstīšanā un to īstenošanā.

Iespēja piedalīties telpu uzkopšanā, mazos kosmētiskos remontos, apkārtnes labiekārtošanā, dažādos saimnieciskos un biroja darbos.

Radošu aktivitāšu plānošana un vadīšana apkārtnes bērniem un jauniešiem saturiska brīvā laika pavadīšanai.

Rakstu rakstīšana, fotografēšana, video filmēšana un montāža, informācijas ievade mājas lapā. Informācijas tulkošana no angļu valodas/uz angļu valodu.

Iespējas vasaras laikā piedalīties starptautiskā jauniešu labdarības projektā kā

angļu-latviešu-angļu valodas tulkiem.

 

Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs "Sava Vieta"

Adrese: Talsu iela 2, Valdemārpils, LV-3260

Tālrunis: 27842992

Kontaktpersona: Maira Indriksone

E-pasts: maira.indriksone@talsi.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Pasākumu un aktivitāšu plānošana, organizēšana, vadīšana. Brīvā laika dažādošana jauniešu centra telpās (radošas aktivitātes, nodarbības, prezentāciju vakari, galda spēļu sacensības, tējas vakari, deju grīdu un filmu vakari – brīva iespēja izpausties arī ar savām idejām).
Pieņemsim palīdzību jauniešu centra 2.stāva uzkopšanas darbos (pēc pasākumiem un aktivitātēm), kā arī nelieliem remonta darbiem, kas ir pa spēkam jaunietim. Pastāv iespēja piedalīties projektu rakstīšanā un realizēšanā. Vēl neatteiksimies no palīdzīgas rokas fotografēšanā, filmēšanā, video montēšanā(pēc nepieciešamības) un bukleta izveidošanā.
Nebaidies īstenot savas ieceres, idejas un inovatīvus risinājumus jauniešu brīvā laika dažādošanai jauniešu centrā un Valdemārpilī!

 

Valdemārpils vidusskola

Adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils

Tālrunis: 63291102

Kontaktpersona: Daiga Vasioleka

E-pasts: valdemarpils.vidusskola@talsi.lv, daignav@inbox.lv

Iespējamā brīvprātīgā darba apraksts:

Skolas apkārtējās vides labiekārtošana (apzaļumošana), pasākumu organizēšana un vadīšana, izstāžu iekārtošana, skolas avīzes izveide, gatavojoties salidojumam, vēstures materiālu noformēšana, videofilmēšana, fotografēšana un montāža, spēļu organizēšana, vadīšana Attīstības centriņā pēcpusdienās, aktivitāšu organizēšana, vadīšana jauno pirmklasnieku nometnē utml.