Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ir nosūtītājorganizācija un koordinējošā organizācija Eiropas brīvprātīgajā darbā (EBD). 

Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs, vari izlasīt šeit: www.jaunatne.gov.lv

Eiropas Brīvprātīgā darba datubāze - http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ir nosūtījis brīvprātīgajā darbā sekojošus jauniešus:

Matīss Freimanis (no 2013. gada līdz 2014. gadam)

EBD Slovākijā - http://whoiswhatnow.blogspot.sk/

 

Līva Stupele (no 2012. gada līdz 2013. gadam)

EBD Gruzijā -http://livulens.wordpress.com/

 

Guna Puršele (no 2010. gada līdz 2011. gadam)

EBD Turcijā, http://unintended-obsession.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

 

 

Inese Bārtule (2010. gadā)

 

Zane Rulle un Sabīne Admine (no 2009. gada līdz 2010. gadam) EBD  Rumānijā

Egija Horste (no 2008. gada līdz 2009. gadam) EBD  Rumānijā

Zanda Viļamas (no 2007. līdz 2008. gadam) EBD  Francijā

Brīvprātīgais darbs Talsu novadā

13 - 25 gadus veciem Talsu novada jauniešiem ir iespēja noslēgt brīvprātīgā darba līgumu ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru, saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu un veikt brīvprātīgo darbu dažādās iestādēs un organizācijās.

Katru gadu 5.decembrī, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Apvienoto Nāciju organizācijas pasludinātā Starptautiskā Brīvprātīgo darba diena, tiek godināti brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba devēji Talsu novadā, pasniedzot balvas "Gada Brīvprātīgais".


Brīvprātīgo darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji, pēc savas brīvas gribas, bez finansiālās ieinteresētības, iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās  – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.. Brīvprātīgo darbs var būt  dažu stundu,  vienas  vai vairāku  dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēnešu darbs. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē – kā e-brīvprātīgo darbu.


Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu livamake@gmail.com

Anketa jauniešu brīvprātīgā darba devējiem
Aizpildīta anketa jāsūta uz e-pastu livamake@gmail.com
jauniesu brivpratiga darba devejiem.doc
Microsoft Word Document 33.0 KB
Talsu novada jauniešu brīvprātīgā darba nolikums
Jauniešu brīvprātīgā darba NOLIKUMS 2015
Adobe Acrobat Document 142.4 KB