Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES"

DARBA PLĀNS

Darba plāns atjaunināts 26. 11. 2018.