Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES"

DARBA PLĀNS

Darba plāns atjaunināts 22. 01. 2019.

Darba plāns atjaunināts 16. 01. 2019.

Darba plāns atjaunināts 26. 11. 2018.