Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES"

DARBA PLĀNS

2018./2019. mācību gadam darba plāns TIEK SAGATAVOTS