Akcija "Pasmaidi Latvijai" 2016

Novembrī norisinājās tradicionālā akcija „Pasmaidi Latvijai”, kuras ietvaros pirmskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā – PII) sadarbojas ar jauniešu organizācijām un sveic Talsu novada iedzīvotājus Latvijas svētkos. 

Lielu paldies par piedalīšanos akcijā sakām pirmskolas izglītības iestādēm, audzinātājām un bērniem PII „Zvaniņš” (Talsos), PII „Saulīte” (Talsos), PII „Ķipars” (Pastendē), PII "Vīnodziņa" (Sabilē), PII „Zīlīte” (Vandzenē). 

Paldies Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pulciņa "Vizuālā māksla" bērniem un skolotājai Maldai Zīlniecei.

Un jauniešiem no Pastendes jauniešu kluba "Kontakts", Vandzenes jauniešu centra, Sabiles vidusskolas, Talsu pamatskolas un "TAS.ES" radošās darba grupas.  

 

 

 „Jauniešu klubs „Kontakts” un Pastendes PII „Ķipars” akcijas „Pasmaidi Latvijai” ietvaros kopīgi iepriecināja Pastendes un Ģibuļu pagasta iedzīvotājus. Akcijas aktivitātē kartiņu zīmēšanā piedalījās gandrīz visu PII „Ķipars” grupiņu audzēkņi, izņemot pašus mazākos.  Akcijas ''Pasmaidi Latvijai'' noslēgumā jauniešu kluba „Kontakts” pārstāvji bērnu apsveikuma kartiņas dāvināja 17. novembrī svinīgā sarīkojuma „Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!” apmeklētājiem.” informēja Antra Jaunskalže, Ģibuļu pagasta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra vadītāja. 

Vandzenes jauniešu centra jaunieši un PII „Zīlīte” audzēkņi, kopā iepriecināja Vandzenes iedzīvotājus. 

 

 

"Mazi bērni tic un mīl no sirds! Arī savus apsveikumus zīmē un veido no sirds.

 

Tad, kad viņi pulciņā sastājušies, mirdzošām acīm saka:

 

 "Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija",  tad arī to viņi dara patiesi un no sirds. Patiesi vēlot laimi savai Latvijai!

 

Tas vienmēr ir emocionāls brīdis, bet man vienmēr ir licies, ka neviens 

 

savu gatavoto kartiņu nevarētu pasniegt labāk, kā pats mazulis. Brīdis, kad mazā cilvēciņa rociņa pasniegtos ar savu izgatavoto apsveikumu, lai kādam to dāvinātu, bez vārdiem jau būtu sirsnības un mīļuma pilns.

 

Un, varbūt dažs, labs īgnulis, kuru uzrunājam, tajā brīdī aizmirstu, ka jāatgādina par valdības neizdarībām vai citām likstām Latvijā.

 

Gadās arī tā! Taču, bija jau arī saviļņojuma un sirsnības pilni brīži.

 

 

 

Bijām plānojuši,  pirms Latvijas dzimšanas dienas, pasākumu bērnudārza audzēkņiem par Latviju. Cerot, ka varbūt tas, ka šoreiz stāstītāji un rādītāji būs nevis audzinātājas, mammas vai tantes TV ekrānā, bet jaunieši, ieguls citādāk viņu atmiņās. Šogad neizdevās, bet citgad izdosies!" 

Sabiles vidusskolas jaunieši sadarbojās ar PII "Vīnodziņa". „Piedalīties akcijā jauniešiem patika. Interesanti bija vērot cilvēku reakciju. Lielāko daļu kartiņas dāvinājām dažādām iestādēm, kuras šīs kartiņas izlika publiski redzamās vietās. Šādā veidā bija iespēja apsveikt vairāk cilvēku, nekā ja būtu uzdāvināts vienam cilvēkam, vienai ģimenei.” stāsta Iveta Goldmane, Sabiles vidusskolas skolotāja

"Pasmaidi Latvijai" Sabiles vidusskolā
Nolādē failu un apskaties, kā viņiem veicies!
reportaza2 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB

Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes ministru prezidents Dāvids Balodis stāsta: „Akcija "Pasmaidi Latvijai" ir kļuvusi par tradīciju Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvaldei. Šogad mēs apsveikumus gan gatavojām paši, gan tos gatavoja 1. klašu skolēni. Kopā mēs sagatavojām vairāk nekā 150 apsveikumus. Maršruts bija tradicionālais - gar autoostu un bērnudārzu "Zvaniņš" uz Talsu centru. Apsveikumu bija tik daudz, ka mēs pat diezgan ilgi uzkavējāmies pie „Talsu centra”, lai tos izdalītu. Apsveikumi bija skaisti - garāmgājēji tos ar prieku paņēma un apskatīja. Pats svarīgākais tomēr ir kopā pavadītais laiks, gan gatavojot apsveikumus, gan tos izdalot, kā arī pozitīvās emocijas no garāmgājējiem saņemot apsveikumus.”

„TAS.ES” radošā darba grupas jaunieši sadarbojās ar PII „Zvaniņš” un PII „Saulīte”, kartiņas izgatavoja arī Talsu novada Bērnu un jauniešu centra (turpmāk tekstā – Talsu novada BJC) pulciņa „Vizuālā māksla” dalībnieki kopā ar skolotāju Maldu Zīlnieci. Jaunieši kartiņas tika dalīja trīs dienas. „TAS.ES” radošās darba grupas jauniete Anete Pozņaka saka: „Bērnu kartiņas vienmēr ir skaistas un ir prieks skatīties, ka arī cilvēki, kuriem, mēs tās uzdāvinām, smaida un novērtē to. Manuprāt, akcija „Pasmaidi Latvijai” palīdz rast sirsnības un piederības sajūtu Latvijas svētku laikā ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī cilvēkiem, kuriem kartiņas tiek uzdāvinātas.” 

Akcija "Pasmaidi Latvijai" 2015

Novembrī notika jauniešu apvienības "TAS.ES" rīkotā akcija "Pasmaidi Latvijai", kuras laikā jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu jaunieši devās uz  pirmsskolas izglītības iestādēm un aicināja bērnus izgatavot apsveikuma kartiņas, kuras pirms Valsts svētkiem dāvināt Latvijas iedzīvotājiem svētkos. Cilvēki, kas saņēma kartiņas, izskatījās ļoti iepriecināti un smaidīgi.

Smaids rada smaidu!


Akcijas gaitu skaties zemāk! ;)

"TAS.ES" radošās darba grupas jaunieši sadarbībā ar PII"Zvaniņš", "Sprīdītis", un "Pīlādzītis" akcijā "Pasmaidi Latvijai"

Apvienības "TAS.ES" radošās grupas jaunieši saka milzīgu pateicību saviem sadarbības bērnudārziem - PII "Zvaniņš", PII "Sprīdītis" un PII "Pīlādzītis". Kopā mēs pie Talsu novada iedzīvotājiem nogādājām 178 kartiņas. 

Akcijas ''Pasmaidi Latvijai'' norise Ģibuļu pagastā, Pastendē.

Šogad Pastendē akcijas ''Pasmaidi Latvijai'' noslēguma pasākums - Pastendes PII ''Ķipars'' audzēkņu kartiņu dāvināšana iedzīvotājiem notika vienā dienā ar koncertu ''Mums ir savs svētais kods'' 15. novembrī. Bērnudārza audzēkņi bija sagatavojuši 47 kartiņas, kas tika dāvātas koncerta apmeklētājiem. Akcijā ''Pasmaidi Latvijai'' jauniešu klubs ''Kontakts'' piedalās jau sesto gadu. 


Ar cieņu
Pastendes jauniešu kluba ''Kontakts'' koordinators, Elgars Ratnieks

 Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvalde piedalījās akcijā "Pasmaidi Latvijai" 

Vandzenes pamatskolas pašpārvalde sadarbībā ar Vandzenes PII "Zīlīte" audzēkņiem īstenoja akciju "PASMAIDI LATVIJAI"

2014.gads

 

TAS.ES akcija "Pasmaidi Latvijai"!

http://www.talsutv.lv/raksts.php?id=340

 JIC "Sava Vieta" akcija "Pasmaidi Latvijai"

„Pasmaidi Latvijai” Valdemārpils ielās bija ar dažādām emocijām – prieku, smiekliem, pārsteigumiem, apmulsumiem, pārpratumiem, bet jebkura atgadījuma beigās ar smaidu. Ar Valdemārpils bērnudārza „Saulstariņš” bērnu darbiņiem iepriecinājām jaunus un vecus, gan garāmgājējus, gan vietējo veikaliņu pārdevējas, autobusa šoferīti un arī apturētus garāmbraucējus. Lai arī viņiem Latvijas dzimšanas dienā sejā būtu pa kādam saules stariņam.
Pēc rudenīgās pastaigas akcijas laikā atgriezāmies „Savā vietā” jautri un omulīgi noskaņoti. Prieks par padarīto darbu, kopā būšanu un par abpusēji radītiem smaidiem Latvijā!


Valdemārpils JIC "Sava vieta" smaidu radošā komanda  

JK "Kontakts" akcija "Pasmaidi Latvijai"

JK "Kontakts" akcijas norisi skaties šeit:
Kontakts-Pasmaidi_Latvijai.doc
Microsoft Word Document 3.6 MB

Talsu Kristīgās vidusskolas akcija "Pasmaidi Latvijai"

Vairāk par Talsu Kristīgās vidusskolas akcijas norisi skaties šeit:
TalsuKristīgāvidusskola.pptx
Microsoft Power Point Presentation 654.5 KB

Sabiles vidusskolas akcija "Pasmaidi Latvijai"

Vairāk par Sabilnieku akcijas norisi skaties šeit:
Sabilesvidusskola.docx
Microsoft Word Document 1.2 MB

JC "I.M.Pulss" akcija "Pasmaidi Latvijai"

Š.g. 17. novembrī jauniešu centra I.M.Pulss biedri sapulcējās,lai kopīgi dotos Jaunpagasta ielās un pasniegtu bērnu gatavotās kartiņas Jaunpagasta iedzīvotājiem.
Bērnu mazās, čaklās rociņas bija strādājušas čakli un nedēļas laikā tapa skaistas un sirdi sildošas apsveikumu kartiņas ar mērķi likt cilvēkiem pasmaidīt un saprast, ka viss tomēr nav tik pelēks kā to mālē visapkārt.
Pašiem jauniešiem bija gandarījums un neaprakstāms prieks pasniedzot šīs kartiņas katram pretīmnācējam, jo katrs kam šīs kartiņas tika pasniegtas nevaldīja savu pārsteigumu un prieku par silto apsveikumu Valsts svētkos. Ar neviltotu prieku šī akcija tika paveikta un prieks gan mums gan katram Jaunpagasta iedzīvotājam. Pasmaidi arī tu Latvijai, jo mēs jau pasmaidījām. :)

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs vēlas apkopot jauniešu labās domas par Latviju, lūdzu papildini teikumus, lielāko daļu atbildes publicēsim šeit - mājas lapā.

Latvijai.doc
Microsoft Word Document 27.0 KB

Vārds, Uzvārds: Nauris Freimanis
Vecums: 19 gadi
Dzīvesvieta: Lubes pagasts
Es savā pilsētā/pagastā/ciemā lepojos par savu dzimto pusi, par tās skaistumu un jūtām, ko tā izraisa pret manu Dzimteni.
Es savā novadā lepojos par cilvēkiem, kas tajā dzīvo un ar savu darbu un rīcību parāda mīlestību pret savu Dzimteni.
Es savā valstī lepojos par latviešu tautu, kas izcietusi tik daudz sāpju un pārestību vēstures krustcelēs, bet par spīti tam ir palikusi līdz galam uzticīga savai Dzimtenei.
Lai vēl vairāk lepotos par savu pilsētu/pagastu/ciemu nepieciešams darīt visu iespējamo, lai veicinātu tās skaistumu, un kopt un lolot to kā mazu bērnu.
Lai vēl vairāk lepotos par savu novadu nepieciešams apzināties savu vietu novadā, saplūst ar to vienā veselumā
Lai vēl vairāk lepotos par savu valsti nepieciešams ticēt sev, ka tava rīcība var un maina mūsu valsts nākotni.

 

 

Vārds, Uzvārds: Veronika Bernane
Vecums: 18
Dzīvesvieta: Stende
Es savā pilsētā/pagastā/ciemā lepojos par JIC "Five"
Es savā novadā lepojos par iespējām, ko piedāvā jauniešiem.
Es savā valstī lepojos par zaļu zāli, zilām bebesīm, labiem cilvēkeim.
Lai vēl vairāk lepotos par savu pilsētu/pagastu/ciemu nepieciešams katram atrast laiku, ko veltīt savai dzīvesvietai, lai to spētu padarīt vēl labāku.
Lai vēl vairāk lepotos par savu novadu nepieciešams vairāk attīstīt novadu.
Lai vēl vairāk lepotos par savu valsti nepieciešams ievēlēt godīgu valdību.

 


Vārds, Uzvārds: Baiba Bite

Vecums: 18

Dzīvesvieta: Talsi

Es savā pilsētā lepojos ar visu labo un neatkārtojamo, kas šeit notiek. Ar skaistāko skatu pasaulē, kad uzkāpjot Dzirnavkalnā paveries visapkārt un sajūti citur neiespējamo miera sajūtu tik tuvu pilsētas burzmai.

Es savā novadā lepojos ar visiem tiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu un neatlaidību dzīvē sasnieguši savus mērķus, īstenojuši idejas un palīdzējuši citiem. Lepojos ar labsirdīgajiem cilvēkiem, kas dara neko neprasot pretī. Jā... mūsu novadā visvairāk lepojos tieši ar cilvēkiem.

Es savā valstī lepojos ar dziesmu un deju svētkiem, atmosfēru hokeja tribīnēs, kad zaudējam ar 0:5 un neatkārtojamajām baltajām jūrmalas smiltiņām.

Lai vēl vairāk lepotos par savu pilsētu nepieciešams katram pašam pielikt savu roku un izdomu, lai pašiem priecīgāks prāts un pilsētas viesiem neaizmirstami mirkļi.

Lai vēl vairāk lepotos par savu novadu nepieciešams piecelties no dīvāna un iziet uz brīdi laukā apskatīt cik mūsu novads patiesībā ir skaists un neatkārtojams.

Lai vēl vairāk lepotos par savu valsti nepieciešams vairāk kopt latviskās tradīcijas, lai arī mūsu bērniem un viņu bērniem būtu ar ko lepoties tik pat stipri un vēl stiprāk, kā mēs to varam šobrīd.

 

 

 

Vārds, Uzvārds: Undija Ancēna

Vecums: 19

Dzīvesvieta: faktiski Rīgā, sirdī Talsos

Es savā pilsētā/pagastā/ciemā lepojos par to, ka šeit cilvēki kopā strādā vienotam mērķim un nebaidās darīt lielas lietas citu cilvēku labā, nebaidās rīkoties, lai mainītu pasauli. Es lepojos, ka jaunieši brauc uz lielpilsētu, bet vienmēr atgriežas, lai pieliktu savu roku lielu darbu tapšanā, ja nepieciešams. Es lepojos ar dabu, kas priecē acis katru reizi, kad savā aizņemtībā jāskrien cauri pilsētas ieliņām. Es lepojos ar cilvēkiem, kas dzīvo šai pilsētai. Es lepojos ar jauniešiem, kurus interesē ilgspējīga attīstība. Es lepojos ar Bērnu un Jauniešu centru, kas sagatavo šos jauniešus lielajai dzīvei neformālās izglītības jomā. J

Es savā novadā lepojos ar to, ka neskatoties uz to, cik nelielas var būt mazās lauku skoliņas, arī tajās notiek rosība un izaug patiešām forši jaunieši, kuri savu nākotni velta mūsu Latvijas attīstībai. Es lepojos ar mazo lauku skoliņu, kurā esmu mācījusies es pati.

Es savā valstī lepojos par to, ka mums ir cilvēki, kam nav vienalga, kam rūp, lai te būtu tik labi, lai nevienam negribētos aizbraukt. Es lepojos ar tiem, kas rada mākslu – komponē, spēlē teātri, glezno. Es lepojos ar tiem, kas strādā zinātnē un attīsta mūsu iespēju pasauli. Es lepojos ar to, ka mums ir sava kultūra, tradīcijas, latvietība, karogs un himna. Es lepojos ar to, ka es esmu latviete un man ir tikai viena, mana tēvzeme. Es ceru, ka arī Latvija var lepoties ar mani.

Lai vēl vairāk lepotos par savu pilsētu/pagastu/ciemu nepieciešams man pašai rādīt cilvēkiem, ka te ir ar ko lepoties. Lepoties ar degsmi, lai citi lepotos līdz ar mani.

Lai vēl vairāk lepotos par savu novadu nepieciešams mums visiem kopā rādīt cilvēkiem, ka te ir ar ko lepoties. Ja mēs kopā leposimies ar degsmi, citi leposies līdzi ar mums, jo sapratīs, ka ne velti mēs lepojamies.

Lai vēl vairāk lepotos par savu valsti nepieciešams man būt tādai, lai valsts varētu lepoties ar mani. Un ar katru savu mazo darbiņu es speru soli pretī tam, lai cilvēki ar mani un padarīto lepotos vēl vairāk.

 

 

Vārds, Uzvārds: Krista Lubiņa
Vecums:14
Dzīvesvieta:Valdgales pagasts, Pūņas
Es savā pilsētā/pagastā/ciemā lepojos par - Jaukajiem cilvēkiem, kas vienmēr viens otru atbalsta.

Es savā novadā lepojos par - aktīvajiem jauniešiem  

Es savā valstī lepojos par - Zaļajiem mežiem, zilajiem ezeriem un skaisto sauli debesīs :)

 

 

Vārds, Uzvārds:Zane Ģierte
Vecums:18
Dzīvesvieta:Stende
Es savā pilsētā lepojos par katru smaidīgu, draudzīgu un atsaucīgu cilvēku. Par katru cilvēku, kas mūsu pilsētvidi padara neatvairāmu. Par katru ozolzīli vai kļavu lapu, jo tā ir MANA pilsēta - Stende.
Es savā novadā lepojos par patriotiskas vides veidošanu, vēsturiskām ēkām, brīnišķīgiem dabas skatiem, jo tas ir MANS novads - Talsu.
Es savā valstī lepojos par skanīgo latviešu valodu, dāsniem un gudriem cilvēkiem, dabas burvību, mūžzaļo Zemgali, zeltaino Vidzemi,  pasakaino Kurzemi, zilo ezeru zemi - Latgali, jo tā ir MANA valsts - Latvija.

 

 

Vārds, Uzvārds: Singrita Nikolajeva

Vecums: 20

Dzīvesvieta: Talsi

Es savā pilsētā lepojos par acīm tīkamajiem ainavu skatiem; jaunajām svaigi rekonstruētajām ielām un mājām; talantīgiem jauniešiem; sabiedrībā plaši pazīstamiem cilvēkiem, kuru saknes meklējamas Talsos; jaunajiem, drosmīgajiem uzņēmējiem, Talsu Valsts ģimnāziju.

Es savā novadā lepojos par to, ka šeit latviešu valoda nekad nepazudīs, jo esam novads, kur ir vismazāk krieviski runājošu cilvēku – ar to ir jālepojas no visas sirds katram Talsu novada iedzīvotājam

Es savā valstī lepojos par mūsu dziedošajiem latviešiem (vēl joprojām dzīvoju iespaidos no TV šova „Latvijas zelta dziesma” – tas parādīja, ka dziesmā ir spēks, un klausoties dziesmās, kas tapušas „grūtajos laikos” , vienmēr uzplaukst patriotiskas jūtas).

Lai vēl vairāk lepotos par savu nepieciešams līdz galam savest kārtībā infrastruktūru; nodrošinātu vietu, kur brīvdienās (arī svētdienās) ģimene var kopīgi atpūsties; nodrošināt iedzīvotājus ar darbu.

Lai vēl vairāk lepotos par savu novadu nepieciešams panākt vienotības sajūtu starp novada pašvaldībām.

Lai vēl vairāk lepotos par savu valsti nepieciešams nestāvēt malā, atgūt patriotismu, cīnīties par savu valodu un valsti.