Mērsraga vidusskolas Jauniešu radošā iniciatīvu grupa

Mērsraga pašpārvaldē darbojas aktīvi, apzinīgi, radoši, talantīgi un ar labu humora izjūtu bagāti jaunieši.

 

Arī šajā mācību gadā jaunieši, gaišām domām pilni, gatavi ķerties pie labiem darbiem skolā un ārpus tās.

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona: Lita Grudkina

T.: 26325320

E-pasts: grudkinalita@gmail.com

 

Adrese: Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284

 

Mājaslapa: http://skola.mersrags.lv/lv/pasparvalde