Valdemārpils vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Mēs esam draudzīgi, aktīvi un nenopietni nopietni jaunieši, kuru galvenais mērķis ir veicināt skolēnu labsajūtu skolas ikdienā un panākt skolēnu un pedagogu interešu saskaņošanu. Mūsuprāt, mūsu vērtīgākā iezīme ir tā, ka spējam apvienot jautru un patīkamu kopā būšanu ar produktīvu darbu. Esam salīdzinoši maza pašpārvalde, līdz ar to starp mums pastāv ciešāka saikne. Mēs viens otru papildinām, atbalstām un rūpējamies viens par otra labsajūtu. Esam ne tikai kolēģi un draugi, bet vienlaikus arī kā ģimene.

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona: Daiga Vasioleka

T.: 26494445

E-pasts: daignav@gmail.com

 

Adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV- 3260

Mājaslapa/sociālie tīkli:

www.valdemarpilsvsk.lv

 

instagram - @vvsk_pasparvalde