Mērķi:

-          Veicināt jauniešu organizāciju  un skolēnu pašpārvalžu attīstību un sadarbību.

 

-          Iepazīties un popularizēt labāko jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu darbu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados.

Norise:

1. Pieteikuma anketas, video materiāla un apraksta iesūtīšana līdz 2018.gada 19.februārim

2. Materiālu prezentēšana Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei

 

3. Konkursa “Labākas jauniešu organizācijas” laureātu godināšana 2018.gada 17.martā

Konkursa uzdevums:

1.Izveidot reklāmas video SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES/JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS DARBA LOMA SKOLAS/VIETĒJĀS KOPIENAS IDENTITĀTES VEIDOŠANĀ UN TRADĪCIJU SAGLABĀŠANĀ”.

Video garums nepārsniedz 3-5 minūtes.

Video sniedz atbildes uz trīs jautājumiem:

1) Manas organizācijas identitāti raksturojošās iezīmes?

2) Kas vieno dalībniekus organizācijā?

3) Ar ko mana organizācija atšķiras no citām?

2. Sagatavot aprakstu par veikto darbu līdz 200 vārdiem.

3. Pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) līdz 2017.gada 19.februārim iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: apvienibatases@gmail.com.

 

4. Dalībnieks prezentē savu reklāmas video un tā idejas aprakstu Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei. Par norises laiku katra organizācija tiks informēta individuāli.