27.12.2018.

Noslēgusies labdarības akcija "Rūķi pār novadiem".

Decembra mēnesī starpnovadu skolu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība "TAS.ES" izsludināja labdarības akcijas "Rūķi pār novadiem" norisi.

 

Akcijas laikā tika savākti ziedojumi un sagatavotas saldumu paciņas, ar kurām sociālā dienesta darbinieki Ziemassvētkos iepriecināja maznodrošinātās, trūcīgās un daudzbērnu ģimenes bērnus.

 

Ziedojumus sagādāt palīdzēja:

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālā struktūrvienība,

Talsu pamatskola,

Talsu Dienas centra rokdarbnieču klubs "Pūra lāde".

 

Sakām lielu PALDIES visiem, kuri sniedza savu atbalstu arī labdarības koncertā!

 

Jauniešu apvienības "TAS.ES" jaunieši

03.12.2018.