2017. gads

Virbu pamatskolas pašpārvalde "Stars", Virbu jauniešu centrs un Virbu pamatskolas pirmsskolas grupiņas

Šajā gadā, veicot akciju "Pasmaidi Latvijai", sadarbojāmies 3 iestādes/organizācijas: Virbu pamatskolas pirmsskolas grupiņas, Virbu pamatskolas pašpārvalde "Stars" un Virbu pagasta Jauniešu centrs. 
Kartiņas gatavoja PII audzēkņi kopā ar saviem vecākiem, vēlējumus kartiņās rakstīja Virbu pamatskolas skolēni, bet kartiņu dāvināšanu veica Jauniešu centra un pašpārvaldes pārstāvji. Kartiņas ar laba vēlējumiem pagasta iedzīvotājiem pasniedzām Virbu pagasta kultūras namā pirms valsts svētku svinīgā pasākuma.
Akcijas laikā pasmaidīja gan PII audzēkņi, gan skolas skolēni un jauniešu centra dalībnieki, gan arī pagasta iedzīvotāji.

Dana Šteinberga

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu dome un PII "Zvaniņš"

Rosinot pozitīvas emocijas, valsts svētkus sagaidot, Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domes dalībnieki piedalījās organizācijas “TAS.ES” akcijā “Pasmaidi Latvijai”. Akcijas galvenais mērķis bija iepriecināt cilvēkus Latvijas valsts svētkos. Tā kā vēl viens no svarīgākajiem iemesliem šai akcijai bija iesaistīt arī pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnu domes dalībnieki Talsu centra apkārtnē 14.novembra pēcpusdienā dalīja PII “Zvaniņš” bērnu pašu rokām veidotās kartiņas, kurās bija ierakstīts mīļš novēlējums valsts svētkos. Gan skolēnu domes dalībnieki, gan kartiņu saņēmēji izjuta patīkamas un pacilājošas emocijas par šādu sveicienu valsts svētku nedēļā. 
Paldies PII "Zvaniņš" bērniem un audzinātājām par sagatavotajām kartiņām!
Anete Ankmane 
Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola un PII "Sprīdītis"

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 10. c (8 skolēni), 11.c (11 skolēni) un 12. c (8  skolēni) piedalījās Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” izsludinātajā akcijā “Pasmaidi Latvijai” no 1. novembra līdz 21. novembrim.

Skola sadarbojās ar PII “Sprīdītis”. 1. novembrī katra klašu grupa kopā ar bērnudārza grupiņu “Bitītes”, “Mārītes” un “ Pūcītes” bērniem gatavoja apsveikuma kartiņas Talsu iedzīvotājiem ar vēlējumiem Latvijai dzimšanas dienā. Kartiņas gatavoja bērni paši, bet skolas jaunieši palīdzēja bērnu idejas realizēt, bija kā asistenti.

8. novembrī atkal viesojāmies bērnudārzā, kur pulcējāmies kopīgā svinīgā pasākumā, dziedājām D. Rūtenbergas komponēto dziesmu “Latvija” ar D. Leperes vārdiem. Pēc dziesmas ,audzinot patriotismu, pie mazo bērnu apģērba  piespraudām sarkanbaltsarkanās lentītes. Bērni tika cienāti ar šokolādes konfektēm. Arī grupiņas bērni mūs iepriecināja ar pašu gatavotu biezpiena torti.

Uz katras kartiņas uzlīmējām informatīvu ziņojumu par akciju un tās iesaistītajiem dalībniekiem. 

9., 15., 16., un 17. novembrī skolas skolēni dalīja kartiņas Talsu iedzīvotājiem, informējot par akciju un uzsverot kartiņu darinātājus. Talsu iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi un izrādīja patiesu prieku, saņemot kartiņas.

 

Pašpārvaldes vadītāja: S. Krūmiņa

 

 

 

 

Pastendes jauniešu klubs "Kontakts" un PII "Ķipars"

Akcijā ”Pasmaidi Latvijai” jauniešu klubs „Kontakts” un PII „Ķipars” piedalās jau astoto reizi. Kartiņu zīmēšanā piedalījās PII ‘Ķipars” visu grupiņu audzēkņi, arī pašas jaunākās grupiņas „Pelēni” rociņas rotāja kartiņas. Bērni uzzīmēja un jauniešiem dāvināšanai sagatavoja 67 kartiņas.  

Akcijas ''Pasmaidi Latvijai'' noslēgumā jauniešu kluba „Kontakts” pārstāvji Pastendes PII ''Ķipara'' audzēkņu zīmētās apsveikuma kartiņas dāvināja svinīgā sarīkojuma „Pie saknēm atgriežoties” apmeklētājiem. 

 

 

Antra Jaunskalže

Ģibuļu BLPJAC vadītāja

jauniešu kluba „Kontakts” konsultante

 

 

 

Valdemārpils vidusskolas skolēnu pašpārvalde un PII "Saulstariņš"

Valdemārpils vidusskolas pašpārvalde Valdemārpils iedzīvotājus iepriecināja 17.novembra, Valsts svētkiem veltītā koncertā, dāvājot PII " Saulstariņš" bērnu izveidotās apsveikumu kartiņas.

 

 

Valdemārpils vsk. pašpārvaldes locekle

Nikola Ivanova

Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs "Sava vieta"

Esam ļoti pozitīvi paveikuši savu jauko darbiņu, proti, uzdāvinājuši kartiņas Valdemārpils iedzīvotājiem,  valsts svētkus gaidot un ceram, ka esam radījuši svētku noskaņu pilsētas iedzīvotājiem!

Valdemārpils JIC "Sava vieta" jaunieši 

un Luīze Jēgermane Valdemārpils JIC "Sava vieta" vadītāja

Mērsraga vidusskolas skolēnu pašpārvalde un Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta"

Lai jums visiem šodien laba diena, paskaties pa logu,tur saulīte spīd. Izvedām šo aktivitāti mēs - Mērsraga vidusskolas pašpārvaldes jaunieši kopā ar Pirmsskolas izglītības iestādes "Dārta" bērniem. Mūsu bērnudārza vadība un darbinieki bija ļoti atsaucīgi un labprāt ņēma dalību šajā aktivitātē. Izdevās pasmaidīt ikvienam šai dienā, kuri bija līdzās mums! Ja jūs būtu pie mums, jūs arī ļoti smaidītu. Bērniņi tik čakli grieza un darbojās... Protams, pēc darba konfektes!

Smaidi Latvija!

Lita Grudkina

Mērsraga vidusskolas

direktores vietniece audzināšanas darbā

"TAS.ES" radošā darba grupa, PII "Zvaniņš" un Talsu novada BJC Vizuālās mākslas jaunākā grupiņa

"TAS.ES" radošā darba grupa šogad sadarbībā ar PII "Zvaniņš", Talsu novada Bērnu un jauniešu centra vizuālās mākslas pulciņa jaunāko grupiņu un Brīvā laika dalībniekiem iepriecināja Talsu novada iedzīvotājus divas dienas. Starpnovadu skolu radošā koncerta "Spēka vārdi Latvijai" apmeklētājus un pirms pašas Latvijas dzimšanas dienas dalot kartiņas Talsu pilsētā. Mēs visi kopā vēlam Latvijai smaidīgus cilvēkus, tāpēc priecājamies par akciju "Pasmaidi Latvijai. Kopā esam izdalījuši vairāk kā 150 kartiņas un līdz ar to padarījuši mūsu novadu, mūsu Latviju par 150 cilvēkiem smaidīgāku. 

Milzīgu paldies sakām visiem akcijas dalībniekiem un mazajiem bērniem, jo īpaši PII "Zvaniņš" un Purenīšu un Pienenīšu grupām par sadarbību jau trīs gadu garumā. Liels paldies arī Talsu novada BJC vizuālās mākslas pulciņa bērniem un skolotājai Maldai Zīlniecei par sadarbību divu gadu garumā, kā arī Talsu novada BJC Brīvā laika dalībniekiem par sarūpētajām oriģinālajām kartiņām.

 

 

 

Talsu pamatskola

Akcijā "Pasmaidi Latvijai" šogad pārsvarā iesaistījās tie pašpārvaldes dalībnieki, kuri mācās 7. klasē un pašpārvaldē darbojas pirmo gadu. Katram bija jāiet pie viena no sākumskolas klašu audzinātājiem un jāsarunā, ka akcijas ietvaros mazo klašu skolēni izgatavos apsveikuma kartiņas. Tā kā viens puisis uzdevumu bija veicis novēloti, kartiņas no 1. klases šogad izpalika, ko, savukārt, kompensēja 4. klase, kurā katrs bija izgatavojis divas kartiņas. Šogad Talsu iedzīvotājiem veltījām 7. klases skolnieces Ances Kurātes vārdus no viņas konkursam "Spēka vārdi Latvijai" pieteiktā pārsprieduma. Katram bija šie datorā noformētie vārdi glīti jāielīmē kartiņā. 17. novembrī pacilājošā garastāvoklī (pēc svētku koncerta skolā) Talsu iedzīvotājus devās apsveikt pašpārvaldes dalībnieki: no 7. klases Rasa Volanska, Alvīne Marta Freiberga, Darjus Mikelens, Dāniels Ziemelis, Maksis Brūvelis, Ance Kurāte, Rendija Frīdenberga, no 8. klases Krista  un no 9. klases Elizabete Anna Bernāne. Skolēni nedaudz bēdājās par situācijām, kad cilvēki nevēlējās ņemt apsveikumu, bet to kompensēja prieks par tiem, kas apsveikumu saņēma ar smaidu, pieminot skolu kā absolvents vai ar labu vārdu.

Jauku dienu vēlot, Rudīte Mitlere (Talsu pamatskola)

AKCIJAS NOTEIKUMI

  • Līdz 2016. gada 7. novembrim jaunieši nogādā akcijas nolikumu tuvākajām pirmsskolas izglītības iestādēm un informē par akciju „Pasmaidi Latvijai”.
  • Bērni savā pirmsskolas izglītības iestādē līdz 14. novembrim izgatavo apsveikuma kartiņu par tēmu „Pasmaidi Latvijai”.
  • Lūdzam audzinātāju informēt bērnus, ka viņu veidotā apsveikuma kartiņa būs kā neliela dāvana vietējiem iedzīvotājiem.
  • Līdz 20. novembrim Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju jaunieši uzdāvina kartiņas garāmgājējiem.
  • Par akcijas norisi jaunieši izveido 6 bilžu fotoreportāžu un nosūta to uz e-pastu: apvienibatases@gmail.com līdz 21. novembrim

AKCIJAS NOLIKUMS