Projekta “Mans zīmogs” mērķis ir attīstīt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos, izstrādāt līdzdalības iespēju moduli un jauniešiem interesējošo un aktuālo aktivitāšu un neformālās izglītības programmu ideju karti, veidojot pašapzinīgus un savai dzīvesvietai piederīgus jauniešus, veikt Talsu novada jaunatnes politikas izvērtēšanu un sekmēt Talsu novadā jaunatnes darbu un darbu ar jaunatni ilgtermiņā. Projektā īsteno neformālās aktivitātes, kuru rezultātā ir pašu jauniešu izstrādāts līdzdalības modulis, aktivitāšu ideju grozs un neformālās programmas saturs atbilstoši jauniešu vēlmēm un interesēm, tiek veikta Talsu novada jaunatnes politikas izvērtēšana un aktuālās informācijas prezentēšana darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, tādējādi veicinot jauniešu piederības sajūtu savai dzīvesvietai un veidojot pašapzinīgus jauniešus, kuri uzdrīkstas ņemt līdzdalību jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos. Projektā izstrādātie atbalsta mehānismi būs metodiskais atbalsts personām, kas veic darbu ar jaunatni, lai nodrošinātu aktivitātes atbilstoši jauniešu vajadzībām un piesaistītu jauniešu auditoriju tajās. 

 

 

Projektā paredzētas vairākas aktivitātes šo mērķu sasniegšanai:

 

No 20.-22. augustam Laumu dabas parkā norisināsies apmācības “Mans zīmogs”.

Apmācības vērstas uz personības attīstību, pārliecības par sevi un savām spējām veicināšanu, noderīgu materiālu izstrādi par jauniešiem draudzīgas, saistošas un uz attīstību vērstas 

vides veidošanu. Trīs dienu apmācībās „Mans zīmogs” jaunieši pievēršas savas pašapziņas veidošanai un piederības sajūtas veicināšanai, veido savas piederības zīmes (piespraudes). Apmācībās jaunieši grupās veido video sižetus “Septiņi iemesli, kāpēc dzīvot Talsu novadā”, iegūst informāciju par neformālo izglītību un līdzdalību, izstrādā metodiskos materiālus par jauniešu līdzdalības iespējām, neformālās izglītības programmas un aktivitāšu/pasākumu idejas, kuras tiks nosūtītās skolām,jauniešu centriem, kultūras iestādēm, lai Talsu novads tiktu veidots kā jauniešiem draudzīga un saistoša vide. Apmācībās notiks grupu un individuālie darbi, pieredzes un informācijas apmaiņa starp jauniešiem un tiks veicinātas jauniešu prasmes un iemaņas atbilstoši viņa pieteikuma anketā norādītajām vēlmēm. 

 

19.septembrī notiks seminārs „Mans zīmogs jaunatnes politikā”

20 jaunieši ar lektora palīdzību uzzina, kas ir jaunatnes politika, kāda ir tās nozīme. Semināra dalībnieki veic novada jaunatnes politikas izvērtēšanu. Analizē esošo situāciju un izdara secinājumus. Grupās veido video sižetu par to, kas ir jaunatnes politika, ko tā dod jauniešiem un kā jaunietis var iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā.

 

 

7.decembrī notiks Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” gada noslēguma seminārā “Apaļā galda sarunas”, kurās jaunieši prezentēs projekta rezultātus Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei, jaunatnes darbiniekiem un citiem jauniešiem. Vadīs darba grupas un diskusijas

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros