Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2011. - 2015. gadam.
TalsuNovadaJPAStrateģija.doc
Microsoft Word Document 528.0 KB

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāvji

Vārds, Uzvārds
Darba vieta Amats e-pasts
Doloresa Lepere Talsu novada BJC Direktore doloresa.l@tvnet.lv
Aivars Lācarus
Talsu novada pašvaldība Priekšsēdētājs aivars.lacarus@talsi.lv
Sandra Pētersone Talsu novada pašvaldība
Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos
sandra.petersone@talsi.lv
Dace Upleja
Talsu novada pašvaldība
Sociālā dienesta vadītāja 
dace.upleja@talsi.lv
Aivars Pekmans 
Talsu novada pašvaldība
Talsu novada sporta nodaļas vadītājs
aivars.pekmans@talsi.lv
Inita Fedko
Talsu novada pašvaldība
Sabiedrisko attiecību nodaļas komunikāciju speciāliste
inita.fedko@talsi.lv
Sanita Arciševska
Talsu novada pašvaldība
Kultūras nodaļas projektu kooridinatore
sanita.arcisevska@talsi.lv
Aiva Dimante
Talsu novada pašvaldība
Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
aiva.dimante@talsi.lv
Sandra Peimane
Talsu komersantu klubs
Izpilddirektore
sandrapeimane@gmail.com
Andris Veršāns
Nodarbinātības Valsts Aģentūra
Talsu filiāles vadītājs
andris.versans@nva.gov.lv
Gundars Sebris
Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu novada dome
Direktors 
gundars.sebris@talsi.lv
Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs
Direktore 
inese@kurzemesnvo.lv
Līva Maķe
Talsu novada BJC
Jaunatnes lietu speciāliste
liva.make@talsi.lv
Artis Lagzdiņš
Apvienība „TAS.ES”
Līderu kabineta pārstāvis
artislagzdins@gmail.com
 Anna Kauliņa Apvienība „TAS.ES”
Līderu kabineta pārstāvis
 vinnijapuka15@inbox.lv