Par TAS.ES


Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienību "TAS.ES" līdz 2009. gada augustam dēvēja par TRSPUJKA.

TAS.ES vieno Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu jauniešu organizācijas, jauniešu centrus, skolēnu pašpārvaldes un neformālās jauniešu grupas.

 

Devīze:
"Kopā esam, darām, varam!"

 

E-pasts: apvienibatases@gmail.com

Adrese:  Brīvības ielā 17a, Talsos, LV-3201

tālrunis:63291805

Kontaktpersona: Līva Maķe


 

ORGANIZĀCIJAS:

 

Valdemārpils jauniešu iniciatīvu centrs "Sava Vieta"

mājas lapa: www.manavieta.lv

e-pasts: sava_vieta@inbox.lv

tālrunis: 27842992

kontaktpersona: Maira Indriksone

 

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

e-pasts: sidzene2@inbox.lv

tālrunis: 29456410, 63221677

kontaktpersona: Sigita Līdaka

 

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs

e-pasts: luize.urmane@talsi.lv

tālrunis: 28683771

kontaktpersona: Luīze Ūrmane

 

Jauniešu klubs "Kubs" (Dursupē)

mājas lapa: http://jkkubs.wix.com/jkkubs

e-pasts:jk_kubs@inbox.lv

tālrunis:22472760

kontaktpersona: Krista Eņģele

 

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Talsu nodaļa

mājas lapa: www.lskj.lv

e-pasts: lskj.talsi@redcross.lv

tālrunis: 20267240

kontaktpersona: Undīne Muceniece

 

Melnsila Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs

e-pasts: ludmilaozola2@inbox.lv

tālrunis:26541350

kontaktpersona: Ludmila Ozola

 

Mērsraga jauniešu dome

e-pasts: mersraganjd@gmail.com

 

kontaktpersona: Elīna Štauere

 

Ģibuļu pagasta Pastendes jauniešu klubs "Kontakts"

e-pasts: jaantra@inbox.lv

tālrunis: 63221596, 29193595

kontaktpersona: Antra Jaunskalže

 

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "Varavīksne"

e-pasts: mara.ff@inbox.lv

tālrunis: 63260290

kontaktpersona: Māra Folkmane

 

Stendes jauniešu iniciatīvu centrs "Five"

e-pasts: anda47@inbox.lv

tālrunis: 22142945

kontaktpersona: Anda Gaigala

 

Vandzenes pagasta jauniešu iniciatīvu centrs

e-pasts: marite.zvirgzdina@talsi.lv

tālrunis: 26604447

kontaktpersona: Mārīte Zvirgzdiņa

 

Virbu pagasta jauniešu biedrība "I.M.Pulss"

mājas lapa: www.draugiem.lv/impulss/

e-pasts: i_m_pulss@inbox.lv

tālrunis: 27406556

kontaktpersona: Vita Plūksna

 

Politiskās partijas "Vienotība" Talsu novada nodaļa

e-pasts: ilzevitola_27@inbox.lv

Tālrunis: 29234129

kontaktpersona: Ilze Vītola

 

Jauniešu Ideju Laboratorija (JIL) Talsi

e-pasts: freshbrain@tnf.lv

Tālrunis: 26596149 (Iveta), 27130216 (Kristīne)

Kontaktpersona: Iveta Rorbaha, Kristīne Morica

 

 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES

 

Dundagas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.dundaga.lv/skola

e-pasts: ndinars@gmail.com

tālrunis: 63232192

kontaktpersona: Dinārs Neifelds

 

Mērsraga vidusskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: matroze19@inbox.lv

tālrunis: 63237841

kontaktpersona: Dace Matroze

 

Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.rojasvidusskola.lv

e-pasts: afanasjevakristine@inbox.lvrv.spadome@inbox.lv

tālrunis: 22135777

kontaktpersona: Kristīne Afanasjeva

 

Sabiles vidusskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: sabvsk@apollo.lv zzanita@inbox.lv

tālrunis: 63232302

kontaktpersona: Anita Zaperecka

 

Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.tvg.edu.lv

e-pasts: s.zarins@inbox.lv

tālrunis: 63291765

kontaktpersona: Singurs Zariņš

 

Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.talsu2vsk.lv

e-pasts: ligabalga@inbox.lv

tālrunis: 26320096

kontaktpersona: Līga Balga

 

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: anete.ankmane@gmail.com

tālrunis: 63291671

kontaktperona: Anete Ankmane

 

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.tnvnv.ucoz.lv

e-pasts: vakara.skola@navigator.lv daigapretice@inbox.lv

tālrunis: 63232204, 63232206

kontaktpersona: Daiga Pretice

 

Valdemārpils vidusskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: http://valdemarpilsvsk.lv/

e-pasts: valdemarpils.vidusskola@talsi.lvdaignav@inbox.lv

tālrunis: 63291102, 264944445

kontaktpersona: Daiga Vasioleka

 

Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.talsupsk.lv

e-pasts: fricberga@inbox.lv

tālrunis: 63291842

kontaktpersona: Inguna Fricberga

 

Laidzes pamatskolas skolēnu pašpārvalde (Talsu 2. vidusskolas filiāle)

mājas lapa: ww.laidzespamatskola.lv

e-pasts: skola.laidze@apollo.lv

tālrunis: 63291216

kontaktpersona: Anita Deksne

 

Stendes pamatskolas skolēnu pašpārvale

e-pasts: stendpsk@apollo.lv iveta.skola@inbox.lv

tālrunis: 63291645

kontaktpersona: Iveta Freimane

 

Laidzes profesionālās vidusskolas skolēnu pašpārvalde

mājas lapa: www.laidzespv.lv

e-pasts: dina.laidze@ziemelkurzeme.lv

tālrunis: 63221761

kontaktpersona: Dina Spunde

 

Kolkas pamatskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: kdzta@inbox.lv

tālrunis: 63220576

kontaktpersona: Dzintra Tauniņa

 

Laucienes pamatskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: signeta1@inbox.lv

tālrunis: 63291459

kontaktperosna: Signeta Šveiduka

 

Dursupes pamatskolas skolēnu pašpārvalde (Laucienes pamatskolas filiāle)

e-pasts: lolitabetina@inbox.lv

tālrunis: 63254787

kontaktpersona: Lolita Bētiņa

 

Pastendes pamatskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: pastendeps@tvnet.lv sanisd@inbox.lv

tālrunis: 63221128

kontaktpersonas: Sanita Erdmane

 

Pūņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: punupamatskola@talsi.lv

tālrunis: 63222935

kontaktpersona: Daina Erenberga

 

Vandzenes pamatskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: vandzvsk@inbox.lv,

tālrunis: 63225037

kontaktpersona: Laila Bergmane

 

Virbu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

e-pasts: pasparvalde.stars3@inbox.lv

Draugiem.lv lapa: http://www.draugiem.lv/pasparvalde.stars/

tālrunis: 63252386, 28355770

kontaktpersona: Dana Šteinberga