Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES"

 

e-pasts: apvienibatases@gmail.com

Tālrunis: 63291805 (Līva)

Adrese:

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Brīvības 17 a, Talsi, Talsu novads

LV-3201

Latvija